Hakkımızda

Toplumun risk altında olan bireylerine yönelik olarak uzun yıllardır hizmet veren Genel Müdürlüğümüz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında geleceğimiz olan çocuklarımızın aile ortamında, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak üzere her yeni gün büyük bir coşkuyla ve köklü geçmişimizin kazandırdığı deneyim ile çalışmalarını sürdürmektedir.
Çocuklarımıza kendi ailesi yanında yetişme şansını yeniden kazandırmaya yönelik sosyo-ekonomik destek hizmetimiz yanında bu şansın oluşturulamadığı çocuklarımızın da aile ortamlarında korunmalarını sağlayan evlat edinme ve koruyucu aile hizmetlerimiz bulunmaktadır.

Çocuğun yararının gözetildiği hizmetlerimizi sunarken;
* Küçücük omuzlarıyla ağır duygusal yükleri taşımaya çalışan çocuklarımızın yeniden örselenmelerini engelleyen önlemler alarak uygulamaya,
* Çocuk haklarının hizmetlerimiz kapsamında da uygulanmasını takip etmeye,
* Çocuğa verilen hizmetin ilişkili olduğu diğer alanlarda da işbirliği yapılmasını sağlayan koordinasyonu kurmaya,
* Hizmetin tüm taraflarının kendileri açısından düşündükleri taleplerini, çocuk hakları kapsamında değerlendirmelerini sağlamaya,
* Çocuklarımızın sıcak aile ortamlarında kendilerine güvenli ve başarılı bireyler olarak, toplumla iç içe büyümelerini destekleyici tedbirler almaya,
* Manevi ve milli değerleri gözeten, bilimsel veriye dayalı ve gelişmeleri takip eden hizmet sunumunu sürdürmeye öncelikle özen göstermekteyiz.

Bakanlığımızın “çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmek” görevi kapsamında Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak gerekli önleyici ve telafi edici mekanizmaları da içeren işleyişi yapılandırarak, “Koruyucu Aile Hizmetini” en iyi şekilde sunmak ve koordine etmek amacındayız.
                                                                                                                     

                                                 Sizlerle birlikte hayatında fark yaratabildiğimiz
                                                                           
her çocuk 
                                                        geleceğimize değerli bir katkıdır.