Koruyucu Aile Aylık Ödeme Miktarları

Koruyucu Aile Aylık Ödeme Miktarları
Koruyucu ailelere ödenen ücret (10270) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda elde edilen rakamın sırasıyla %50'si, %75'i, %80'i, %85'i ve %90'ı alınarak belirlenmektedir. Harçlıklar ise kuruluş bakımındaki çocuklar için yapılan hesaplama ile belirlenmektedir. Memur maaş katsayısı sırasıyla okulöncesi 0-3 yaş 600, İlköğretim 1-4 ve 5-8. sınıfı 900, Lise ve dengi okul 1200 ve Yükseköğrenime devam edenler için 2000 gösterge rakamı ile çarpılarak bulunan miktar kadar ödeme yapılmaktadır. 2019 yılının Temmuz – Aralık ayları için katsayı: 0,138459
 

Koruyucu Aile Aylık Ödeme Miktarları
YAŞ OKUL DURUMU ORANLAR
%
Aylık Bakım Ücreti GÖSTERGE Aylık Harçlık Aylık Bakım+Harçlık Ortalama
0-3 YAŞ 50 710,99 -    
4-5 YAŞ 75 1066,48 -    
 1-4 ve sınıflar ve  
5-8 sınıflar (6-14 YAŞ (İlköğretim)
80 1137,58 600 83,08 1220,65
900 124,61 1262,19
15-18 YAŞ (Lise ve Dengi) 85 1208,68 1200 166,15 1374,83
19 +YAŞ 
(Yüksek Öğrenim)​
90 1279,78 2000 276,92 1556,69

 
Kurs:   2,436 TL (İlköğretim/Meslek Edindirme)
            4,551 TL (Ortaöğretim)
            7,074 TL (Üniversiteye Hazırlık)    
               
Koruyucu Aile Sigorta Ödemesi: 818,69
Servis ve kurs ücretlerine ilişkin olarak bulunan ildeki ortalama fiyatlara dikkat edilmelidir.
 
İllerde Valilik tarafından belirlenen rayiç bedel üzerinden ödeme yapılması gerekmektedir.