Koruyucu Aile Aylık Ödeme Miktarları

Koruyucu ailelere ödenen ücret (10270) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda elde edilen rakamın sırasıyla %50'si, %75'i, %80'i, %85'i ve %90'ı alınarak belirlenmektedir. Harçlıklar ise kuruluş bakımındaki çocuklar için yapılan hesaplama ile belirlenmektedir. Memur maaş katsayısı sırasıyla 670 (okulöncesi 0-3 yaş), 1072 (İlköğretim 1-4 ve 5-8. sınıfı), 1140 (Lise ve dengi okul) ve 1207 (Yüksek öğrenime devam eden) gösterge rakamı ile çarpılarak bulunan miktar kadar ödeme yapılmaktadır.
2019 yılının ilk yarısı için katsayı:0,130597.
 

Koruyucu Aile Aylık Ödeme Miktarları
YAŞ OKUL DURUMU ORANLAR
%
Aylık Bakım Ücreti GÖSTERGE Aylık Harçlık AYLIK TOPLAM
0-3 YAŞ 50 670,62 -   670,62​
4-5 YAŞ 75 1.005,92 -   1.005,92
6-14 YAŞ              (İlköğretim 1-4 ve 5-8 sınıflar) 80 1.072,98 670 78,36 1.151,34
1072 117,54 1.190,52
15-18 YAŞ                        (Lise ve Dengi) 85 1.140,05 1140 156,72 1.296,76
19 +YAŞ 
(Yüksek Öğrenim)​
90 1.207,11 1207 261,19 1.468,30


KURS: 2.436 TL (İlköğretim/Meslek Edindirme)
            4.551 TL (Ortaöğretim)
            7.074 TL (Üniversiteye Hazırlık)     

                
Servis ve kurs ücretlerine ilişkin olarak bulunan ildeki ortalama fiyatlara dikkat edilmelidir.

İllerde Valilik tarafından belirlenen rayiç bedel üzerinden ödeme yapılması gerekmektedir.